Zastupování před soudy, úřady a dalšími státními orgány

  • občanskoprávní řízení
  • trestní řízení
  • řízení před katastrem nemovitostí
  • opatrovnické řízení
  • řízení před obchodním rejstříkem
  • rozhodčí řízení
  • insolvenční řízení
  • správní řízení