Trestní právo

  • obhajoba v trestním řízení (sepis všech druhů podání, opravných prostředků apod.)
  • sepis trestního oznámení
  • zastupování poškozeného v rámci trestního řízení a uplatnění jeho nároku v adhezním řízení