Pro obchodní společnosti (firmy)

Advokátní kancelář VOLF a partneři nabízí obchodním společnostem komplexní právní servis a pomoc při řešení všech právních situací, které mohou v souvislosti s chodem společnosti vzniknout.

Výhody poskytování právních služeb za pomoci naší advokátní kanceláře oproti najmutí vlastního právníka:

 • tým několika advokátů s mnohaletou praxí je schopen poskytnout kvalifikovanější právní poradenství a obsáhne prakticky všechny oblasti práva, na rozdíl od mnohdy jediného firemního právníka
 • vzhledem k množství osob v našem týmu jsme schopni řešit Vaše problémy rychle
 • náš kolektiv má přes své všeobecné zaměření i odborníky a specialisty na obchodní, občanské, pracovní i rodinné právo
 • členové naší kanceláře mají bohaté osobní zkušenosti se zastupováním klientů ve všech typech soudních řízení
 • jsme schopni Vám poskytovat na rozdíl od firemního právníka i doplňkové služby jako je ověřování podpisů, výpisy z centrální evidence exekucí, přijímání peněz do advokátní úschovy, zajištění překladu dokumentů, poradenství daňového specialisty, zajištění sídla pro společnost včetně přebírání korespondence
 • spolupracujeme se spolehlivými notáři a exekutory, jejichž služby pro Vás rovněž můžeme zajistit
 • naše služby pro Vás mohou být finančně výhodnější

Na startu podnikání obchodní společnosti Vám můžeme nabídnout například tyto služby:

 • založení obchodní společnosti, zastupování před obchodním rejstříkem
 • zastupování v řízení před živnostenským úřadem – zajištění registrace potřebné živnosti
 • zajištění sídla společnosti

Pro následné úspěšné podnikání Vám rádi poradíme například v těchto oblastech a poskytneme následující právní služby:

 • sepis všech druhů smluv (různé druhy obchodních smluv, kupní smlouvy, zástavní smlouvy, zajišťovací smlouvy atd.)
 • efektivní vymáhání pohledávek včetně zastupování v občanskoprávních, rozhodčích a insolvenčních řízeních
 • právní řešení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci (sepis pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, sepis výpovědí, dohod o rozvázání pracovního poměru, zastupování při pracovněprávních sporech, pomoc při kolektivním vyjednávání a  sepisu kolektivní smlouvy)
 • změny v organizaci právnických osob, včetně pořádání valných hromad (jmenování, odvolání statutárních orgánů, smlouvy o převodu obchodních podílů, smlouvy o převodu akcií, organizační a právní zajištění valných hromad včetně přípravy všech dokumentů)
 • advokátní úschova peněz
 • příprava a vymáhání směnek
 • řešení nájemních vztahů, případně koupě nemovitostí
 • možnost konzultace daňových otázek

Rozhodne-li se Vaše společnost činnost ukončit nebo bude nucena řešit „existenční problémy“, můžeme Vám pomoc zejména tím, že Vám poskytneme právní poradenství při řešení:

 • zrušení a likvidace společnosti
 • úpadku společnosti – podání insolvenčního návrhu, zastupování v insolvenčním řízení
 • ochrany před věřiteli
 • ochrana před nezákonně vedeným exekučním řízením