Pracovní právo

  • vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
  • úprava pracovněprávních a obdobných vztahů
  • sepis pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • sepis výpovědí, dohod o rozvázání pracovního poměru, okamžitého zrušení pracovního poměru
  • poskytování právních rad při skončení pracovního poměru
  • zastupování klienta před soudy při pracovněprávních sporech
  • uplatňování nároků při neplatném skončení pracovního poměru