Obchodní právo

  • závazkové vztahy – revize, příprava a sepis smluv, návrhy řešení obchodních závazkových vztahů
  • vymáhání a správa pohledávek z obchodního styku včetně zastupování v soudních a exekučních řízeních
  • zakládání, vznik, změny, zrušení a zánik právnických osob, včetně organizace a pořádání valných hromad
  • zastupování v řízeních před živnostenskými úřady a obchodním rejstříkem
  • cenné papíry, směnky