Občanské právo

  • závazkové vztahy – revize, příprava a sepis smluv, návrhy řešení závazkových vztahů v režimu občanského zákoníku
  • nabývání a ochrana vlastnického práva
  • řešení spoluvlastnických vztahů a otázek souvisejících se společným jměním manželů (rozšíření, zúžení)
  • správa majetku
  • vztahy z odpovědnosti za škodu a bezdůvodného obohacení
  • bytové a nájemní právo
  • ochrana spotřebitele