O nás

Advokátní kancelář VOLF a partneři se svou velikosti řadí mezi větší tuzemské advokátní kanceláře a je složena z týmu odborníků s více než desetiletou zkušeností, kteří vykonávají generální praxi. To znamená, že advokátní kancelář radí svým klientům napříč celým spektrem právních odvětví. V rámci všeobecného zaměření advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v oblasti obchodního, občanského, správního, pracovního a rodinného práva. Advokátní kancelář disponuje i bohatými zkušenostmi při zastupování klientů v občanském soudním řízení, v rozhodčím řízení, v insolvenčním řízení a dalších typech řízeních před orgány státní správy. Bližší charakteristiku nabízených služeb lze nalézt v sekci právní služby.

Advokátní kancelář je složena ze zkušených profesionálů, pro které je standardem poskytovat klientům služby na nejvyšší úrovni, rychle, efektivně a pohotově. Zároveň advokátní kancelář dbá na to, aby klientům nabízela řešení, které pro ně bude ekonomicky výhodné a bude zohledňovat jejich individuální potřeby. Advokátní kancelář si za dobu své existence vytvořila s naprostou většinou svých klientů dlouhodobě fungující pracovní vztah založený na důvěře v kvalitu poskytovaných služeb a na osobním přístupu a kvalitě jednotlivých pracovníků. Advokátní kancelář spolupracuje v oblasti daňových otázek s daňovým poradcem, který napomáhá najít daňově nejúčinnější řešení odpovídající klientovým potřebám. Samozřejmostí je také spolupráce s  osvědčenými notáři a exekutory, jejichž služby advokátní kancelář může zajistit, a poskytování doplňkových služeb jako je ověřování podpisů, zajišťování výpisů z Centrální evidence exekucí, výpisů z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku apod. Stručně řečeno, cílem advokátní kanceláře je to, aby klientům poskytla skutečně komplexní službu. Advokátní kancelář také spolupracuje se slovenskou advokátní kanceláří JUDr. Martina Kubince, a je proto možné zajistit poskytování právních služeb na území Slovenské republiky.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby jak právnickým osobám (zejména obchodním společnostem), tak i jednotlivcům z řad fyzických osob podnikajících či nepodnikajících.

Advokátní kancelář sídlí v Praze 5 (Anděl), avšak služby jsou klientům poskytovány i v místě jejich podnikání (bydliště) nebo i jinde dle dohody.

Závěrem zbývá ještě dodat – těšíme se na spolupráci s Vámi – věříme, že může být příjemná i oboustranně přínosná.