Nemovitosti

  • převody vlastnictví nemovitostí, bytů
  • smlouvy o smlouvě budoucí, rezervační smlouvy
  • kupní smlouvy, nájemní smlouvy
  • advokátní úschova kupní ceny a listin
  • darovací smlouvy
  • zastupování v řízení před katastrálním úřadem