Důležité odkazy

Státní úřady:

Ministerstvo spravedlnosti

http://www.justice.cz

Přehled soudů a kontaktů

http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx

Obchodní rejstřík

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-rozsirene

Insolvenční rejstřík

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Český úřad zeměměřičský a katastrální

http://www.cuzk.cz

Nahlížení do katastru nemovitostí

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Advokáti, notáři a exekutoři:

Česká advokátní komora se seznamem advokátů

http://www.cak.cz

Notářská komora se seznamem notářů

http://www.nkcr.cz/

Exekutorská komora se seznamem soudních exekutorů

http://www.ekcr.cz/