Členové advokátní kanceláře

Společníci:

FotografieKarel Volf – je zakladatelem a společníkem advokátní kanceláře. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a advokátem s více než patnáctiletou praxí zaměřenou na poskytování generálních právních služeb. Je specializován především v oblasti obchodního a občanského práva.  V rámci uvedeného zaměření poskytuje Karel Volf právní služby nejčastěji v těchto oblastech:

 • závazkové právo
 • právo obchodních společností (komplexní právní služby pro chod společnosti)
 • insolvenční právo
 • právo nemovitostí

Karel Volf má také mnoho zkušeností při zastupování klientů v občanskoprávních řízeních, rozhodčích řízeních a insolvenčních řízeních. Jazykové znalosti – angličtina.

FotografieMichala Zlevská - je společníkem advokátní kanceláře, absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity a advokátkou od roku 2008. V oblasti advokacie se pohybuje již 10 let a její specializací je hlavně obchodní, občanské právo a rodinné právo. V rámci uvedeného zaměření poskytuje Michala Zlevská právní služby nejčastěji v těchto oblastech:

 • závazkové právo
 • právo obchodních společností (komplexní právní služby pro chod společnosti)
 • insolvenční právo
 • právo nemovitostí
 • rodinné právo – úprava poměrů a styku s dítětem, rozvody
 • správa a vymáhání pohledávek

Michala Zlevská má rovněž bohaté zkušenosti při zastupování klientů v občanskoprávních řízeních, rozhodčích řízeních a insolvenčních řízeních. Jazykové znalosti – angličtina.

FotografieLukáš Franc – je společníkem advokátní kanceláře, absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2004) a advokátem od roku 2009. Při poskytování právních služeb se specializuje zejména na oblast pracovního práva a kolektivního vyjednávání, občanského práva a obchodního práva. V rámci uvedeného zaměření poskytuje Lukáš Franc právní služby nejčastěji v těchto oblastech:

 • pracovní právo
 • závazkové právo
 • správa a vymáhání pohledávek
 • obchodní závazkové právo
 • rodinné právo

Lukáš Franc má v rámci poskytování právní pomoci zkušenosti při zastupování klientů v občanskoprávních řízeních před soudy všech stupňů a před orgány veřejné správy. Jazykové znalosti - angličtina.

Spolupracující advokáti:

FotografieJakub Antoš - spolupracující advokát. V roce 2008 absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Po koncipientské praxi v kanceláři VOLF a partneři složil v roce 2012 advokátní zkoušky. Specializuje se zejména na občanské, obchodní, rodinné a správní právo, a to včetně zastupování klientů v řízení před soudy. V rámci uvedeného zaměření poskytuje Jakub Antoš právní služby nejčastěji v těchto oblastech:

 • správa a vymáhání pohledávek
 • ochrana před věřiteli
 • právní vztahy k nemovitostem
 • závazkové právo (sepisování smluv)
 • rozvody, vypořádání SJM, úprava styku s dítětem
 • obrana proti zásahům státních orgánů (úřadů)

Jazykové znalosti - angličtina (certifikát CAE).

FotografieMatej Benko - spolupracující advokát. Je absolventem Právnické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni a advokátem od roku 2011. Ve své praxi se zaměřuje na řešení právní problematiky zejména v oblasti práva obchodního, občanského a rodinného, a to v  následujících oblastech:

 • závazkové právo
 • právo nemovitostí
 • rodinné právo (úprava poměrů a styku s dítětem, rozvody, vypořádání majetkových vztahů mezi manžely)
 • správa a vymáhání pohledávek
 • obhajoba v trestních věcech

FotografieLucie Kotrchová - je absolventkou Právnické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni. V advokátní kanceláři působí od října roku 2010. V rámci poskytování právních služeb se specializuje na oblast obchodního, občanského a správního práva, a to především na problematiku:

 • správy a vymáhání pohledávek
 • závazkového práva (včetně přípravy a posuzování smluv)
 • správních řízení
 • insolvenčního práva.

Lucie Kotrchová má rovněž zkušenosti se zastupováním klientů v občanskoprávních řízeních a obchodněprávních řízeních. Jazykové znalosti – angličtina.

FotografieJana Zýchová - vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od listopadu 2011 spolupracuje s advokátní kanceláří a zaměřuje se především na obchodní, občanské a trestní právo. V rámci uvedeného zaměření poskytuje Jana Zýchová právní služby nejčastěji v těchto oblastech:

 • obchodní závazkové vztahy
 • správa a vymáhání pohledávek
 • insolvenční právo
 • obhajoba v trestních věcech

Jazykové znalosti: španělský jazyk, anglický jazyk.