Ceník

Smluvní

Výše a způsob stanovení odměny jsou stanoveny většinou na základě dohody mezi klientem a advokátem.

Velmi častým způsobem sjednávání odměny je odměna hodinová. Při stanovení tohoto typu odměny je obvykle přihlíženo ke složitosti řešeného problému, náročnosti časové (expresní či přednostní vyřízení), ale i k osobním poměrům klienta.

Odměnu lze sjednat i pevnou částkou za celkové vyřízení věci. Tento způsob je vhodný zejména tam, kde počet úkonů je předem znám, a není zde předpoklad, že se bude měnit.

Dalším možností je paušální odměna, která je příhodná za situace, kdy je právní služba poskytována opakovaně ve stejném nebo obdobném počtu úkonů. Obvykle se stanoví jako odměna za jeden měsíc poskytování právních služeb a je odvislá od počtu předpokládaných úkonů.

Mimosmluvní

Není-li odměna mezi klientem a advokátem dohodnuta, řídí se výše odměny dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátním tarifem.